Doula

Zo oud als mijn herinneringen is mijn liefde en fascinatie voor het wonder van nieuw leven. Nog voor ik kon lezen of schrijven, tekende ik mama’s met bolle buiken, vroeg aan voorbijgaande moeders of ik hun nieuwe kleintje mocht bewonderen en bemoederde dag en nacht liefdevol mijn poppenkroost.

Als tiener had ik het geluk een 2e en 3e keer zus te worden. Zo bracht ik mijn opgroeiende jaren wandelend door met een babybroertje op mijn buik, studerend in de sferen van eerste stapjes en eerste woordjes.

Na mijn studie osteopathie (2010-2014) volgde ik een verdiepend postgraduaat om mij op het werk rond zwangerschap en geboorte toe te leggen. Tijdens de opleiding osteopathie voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen, maakte ik voor het eerst uitgebreider kennis met de Doula. En hoe langer en meer ik in mijn praktijk met dat rijpende, bollende mysterie van nieuw leven mocht werken, hoe sterker het vuur ging branden.

Het is mij dan ook een groot voorrecht om verwachtende moeders, koppels en gezinnen te mogen vergezellen op die kostbare en intense tocht naar de geboorte van een nieuw leven. Als doula en osteopate wil ik er aan bijdragen jullie met jullie kindje een geborgen en goed begin te geven.

We nemen samen de tijd om stil te staan bij jullie beleving van de zwangerschap. Ik beluister aandachtig jullie verwachtingen, wensen en eventuele angst of twijfels aangaande de geboorte en het nieuwe leven dat daarop volgt. Heldere informatie kan jullie hierbij in jullie keuzes ondersteunen. Indien de omstandigheden dit toelaten, doe ik dit graag in uitwisseling met de personen die verder de zwangerschap medisch opvolgen.

Zodra de bevalling zich aankondigt ben ik er om jullie bij te staan waar jullie dit wensen, en samen een geborgen sfeer te creëren waar de intimiteit en magie van de geboorte ten volle zijn plaats mag innemen.

Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de begeleiding van alleenstaande moeders, moeders met een migratie-achtergrond, of moeders die om andere redenen in bijzondere levensomstandigheden verkeren en moeilijk hun plaats binnen de bestaande zorg vinden. Ik sta er dan ook voor open samen op zoek te gaan naar een zorgaanbod dat bij de situatie past.

Hartelijk welkom met jullie verhaal, wensen en vragen.

Ik ontmoet jullie graag.

Edith combines mastery in osteopathy and yoga with a great sensitivity and efficiency as a doula. Thanks to her help and guidance I had a beautiful pregnancy in which I could correct many of the problems and pains that come with playing music professionally. Knowing that I had someone to always provide me with the tools and teach me the skills to solve different things and changes that appear in a pregnancy I could lower my anxiety and enjoy the time waiting for my baby to get born. During a marathon birthing process which took 43 hours, I knew I could always count on someone to help with the pain. This put a lot of pressure off of my partner's shoulders so he could focus on supporting me emotionally and receving our long awaited baby. Edith was the key person which helped last moment to avoid a C-section thanks to working with the rebozo when our son changed orientation due to hospital interventions: after 40 hours of labour, we had one hour for him to turn back from the back-to-back into the proper position after the shocks of syntocinon and epidural and yes, it was possible. Edith's support in post-natal period was so important to help with slowly recovering from a difficult birth and many problems that followed. I recommend Edith with all my heart as a doula and osteopath for any woman waiting to give birth and any person who needs interventions for chronic problems.
C.Z.