Onderzoek naar het Doula-effect

Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat de continue aanwezigheid van een Doula een positieve invloed heeft op het verloop van de bevalling.
Bevallingen van vrouwen die zich tijdens de hele bevalling gesteund voelen, worden als minder pijnlijk ervaren en gaan aanzienlijk minder vaak gepaard met complicaties en ingrepen in vergelijking met bevallingen waarbij de gebruikelijke zorg rond de geboorte werd toegediend.
In 2013 werden deze evidence-based onderzoeken gebundeld:

Cochrane review continuous support for women during childbirth

De Amerikanen Kennell, Kennell en Klaus deden in 1993 onderzoek, waaruit volgende opmerkelijke vaststellingen werden gehaald. Bij vrouwen die tijdens de bevalling door een Doula werden ondersteund waren er:

 • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
 • 50% minder keizersneden
 • 40% minder inleidingen
 • 40% minder tang- of vacuümverlossingen
 • 30% minder verzoeken om pijnbestrijding
 • meer tevreden over de bevalling
 • een baby met hogere apgar-score en een betere gezondheid
 • opmerkelijk kortere arbeid

Een recenter onderzoek uitgevoerd door Hodnett, E.D. et al. (2007) bevestigd deze resultaten. Hun onderzoek onder meer dan 13.000 vrouwen wees uit dat de continue steun van bijvoorbeeld een Doula de volgende effecten heeft:

 • kortere bevallingsduur
 • meer spontane vaginale bevallingen
 • minder gebruik van pijnbestrijding
 • meer tevredenheid met de bevalling

Deze effecten waren voornamelijk aanwezig als de steun gegeven werd door iemand van buiten het ziekenhuis, het een vrouw betrof, de aanstaande moeder al vroeg tijdens de bevalling werd gesteund en een epidurale verdoving niet standaard aangeboden werd.

Uit nieuwe onderzoeken blijkt bovendien dat continue steun tijdens de bevalling een verhoogde oxytocine-aanmaak tot gevolg heeft. Hierdoor zijn o.m. de weeën krachtiger en effectiever. Verder bleek dat wanneer de doula een kwartier ging pauzeren, het effect nagenoeg verdween. Dit onderstreept het belang van kwalitatieve zorg tijdens de bevalling.

De gunstige resultaten blijken bij uitstek op te treden als degene die de continue ondersteuning verzorgt, geen lid is van de medische staf en ook geen deel uitmaakt van het sociale netwerk van de bevallende vrouw.
De uitkomsten suggereren dus een positievere beleving van de bevalling, een vergroting van de draagkracht van de barende vrouw, een kortere baringsduur en een positief effect op de gezondheid van de baby. Mensen voelen zich meer tevreden en gehoord, gezien en gesteund.

 

Getuigenissen

‘Edith combines mastery in osteopathy and yoga with a great sensitivity and efficiency as a doula. Thanks to her help and guidance I had a beautiful pregnancy in which I could correct many of the problems and pains that come with playing music professionally.
Knowing that I had someone to always provide me with the tools and teach me the skills to solve different things and changes that appear in a pregnancy I could lower my anxiety and enjoy the time waiting for my baby to get born.
During a marathon birthing process which took 43 hours, I knew I could always count on someone to help with the pain. This put a lot of pressure off of my partner’s shoulders so he could focus on supporting me emotionally and receving our long awaited baby. Edith was the key person which helped last moment to avoid a C-section thanks to working with the rebozo when our son changed orientation due to hospital interventions: after 40 hours of labour, we had one hour for him to turn back from the back-to-back into the proper position after the shocks of syntocinon and epidural and yes, it was possible.
Edith’s support in post-natal period was so important to help with slowly recovering from a difficult birth and many problems that followed.
I recommend Edith with all my heart as a doula and osteopath for any woman waiting to give birth and any person who needs interventions for chronic problems.’

C. Z., Antwerpen