Rituelen rond de geboorte

Zwangerschap, geboorte en de kraamperiode zijn intense overgangsmomenten in het leven. De focus op de medische opvolging van de zwangerschap en al wat erop volgt, maakt dat we de andere, elementaire, en met de fundamenten van het leven verbonden aspecten van nieuw leven in onze maatschappij voor een (groot) deel uit het oog verloren zijn. Nochtans geeft stilstaan bij deze momenten, ze veel meer diepte en betekenis, en zo mogelijkheden om hun transformationele en ingrijpende aard echt een plaats te geven in ons leven. Stil te staan bij hoe een ontmoeting met de kracht maar ook kwetsbaarheid, veranderlijkheid en vergankelijkheid van het leven ons raakt, en wat wij met die gevoelens doen.

Van nature heeft de mens generaties lang die elementaire gevoelens vertaald in tal van rituelen die ons deden stilstaan bij die ontmoeting met leven en soms ook dood. In onze moderne wereld kunnen we inspiratie vinden bij de tradities die rond zwangerschap en geboorte bestaan, om ze te vertalen naar een persoonlijke manier om deze ankermomenten in ons leven te vieren en eren.

Ik help jullie graag op weg om een persoonlijk ritueel uit te werken rond het moeder/ouder worden, het liefdevol en feestelijk verwelkomen van jullie ongeboren kindje, het naar de bevalling toeleven, en na de bevalling het afronden van de periode van zwangerschap en bevalling, het verwelkomen van jullie geboren kindje, afscheid nemen van een verloren kindje, een ritueel rond de placenta, het verwerken/afscheid nemen van mogelijke obstakels of zaken die je niet wilt meenemen in de nieuwe levensfase die zich aankondigt of net het eren van wie en wat je hier gebracht heeft, het nieuwe leven verbinden met je voorouders, …

Dit kan helemaal vorm krijgen naar wat voor jou betekenisvol is, in intieme of grotere kring, eenvoudig of uitgebreid, met vele mogelijke elementen die bij jou passen.

Ik vind inspiratie in de traditionele Blessingway uit de Navajo-traditie, de Mexicaanse cerrada of ‘closing of the bones’ waarbij de rebozosjalen helpen het lichaam te sluiten na de geboorte, kunst in zijn verschillende vormen, muziek, illustratie, schrijven en poëzie, spirituele tradities en lichaamswerk…